top of page

Psychologické poradenství

Budeme se snažit lépe prozkoumat vaší životní situaci a zkusíme se na ni podívat z nových úhlů. Společně definujeme cíle - co potřebujete ve svém životě dělat jinak, změnit, nebo tomu porozumět. Zaměříme se na to, jak by měl vypadat váš budoucí život, nebo život po žádoucí změně, a co pro to můžete udělat hned teď. Já budu vaším průvodcem, budu klást otázky a podporovat vás v tom, abyste našli to, co potřebujete. Pokud bude potřeba, budu s vámi sdílet důležité informace z oblasti psychologie, ale hlavním expertem na váš život zůstáváte po celou dobu vy.

V případě, že víte, co potřebujete a chcete změnit, bude naše práce bližší koučování. Budu průvodcem, který pomáhá cíl dobře definovat, ujasnit proč je pro vás důležitý, a jaké kroky k tomuto cíli povedou. Během změny vám budu podporou a motivátorem.

 

Psychoterapie

Většinou jde o dlouhodobější spolupráci, délku domlouváme vždy spolu s klientem a průběžně vyhodnocujeme průběh a potřebu pokračování. Je to proces, ve kterém je nejdůležitější vytvoření bezpečného a přijímajícího vztahu mezi klientem a terapeutem. Díky němu je možné odhalit opakující se vzorce, ponořit se víc do sebe, dostat se na hlubší úrovně sebe sama, kde pak může nastat výraznější a trvalejší změna. Je vhodná při potížích pramenících z traumatických zážitků, dlouhodobých potížích nejasného původu, při potížích typu deprese, úzkosti, ztráty smyslu života, když se chcete vyrovnat se svou minulostí, ale také tehdy, když chcete lépe poznat sebe sama, objevit svou cestu.

Párové poradenství

Někdy je potřeba vyřešit partnerské nebo rodičovské záležitosti společně, a vám se to bez pomoci zvenčí nedaří. V rámci párového poradenství může třetí nezávislá osoba zajistit, že se vzájemně vyslechnete, v bezpečném prostředí zkusíte otevřít témata, která jsou citlivá nebo výbušná. Možná potřebujete svůj vztah oživit, dát mu novou jiskru, nebo zlepšit komunikaci. Možná se také potřebujete domluvit na fungování rodiny po rozchodu, na výchově dětí a dalších záležitostech, ale nedaří se to. Poskytnu vám oběma prostor vyjádřit své potřeby, myšlenky, emoce a najít znovu společnou cestu nebo řešení schůdné pro oba.

 

 

Please reload

Důležitou zásadou je ochrana soukromí klienta a zachovávání mlčenlivosti o všech záležitostech, které mi klient svěřuje (vyjma těch, které spadají pod ohlašovací povinnost danou zákonem). Protože nejsem vázána smlouvami se zdravotními pojišťovnami, informace o vás se ode mne nedostávají nikam dál, ani do vaší zdravotní dokumentace.

Všechny  zmíněné způsoby práce mají hodně společného a někdy je hranice mezi nimi neostrá. Pokaždé se ale můžete spolehnout na to,  že  vám budu věnovat svou plnou pozornost a využiji veškeré své odborné vědomosti a dovednosti k tomu, abyste našli to, co hledáte.

Ve své práci se řídím etickým kodexem evropské psychoterapeutické asociace (EAP)  a  principy zodpovědné terapeutické praxe prosazované Českou asociací pro psychoterapii (ČAP). Pravidelně podstupuji supervizi své práce pod vedením zkušeného supervizora, přičemž je vždy zachovávána anonymita klientů. Neustále se  dále vzdělávám a studuji nové  poznatky z oblasti psychologie.

"Nemůžeme vyřešit problémy tím, že používáme stejný způsob myšlení, kterým jsme je vytvářeli.“

                                                          Albert Einstein

"Otázky, které nám život klade, můžeme zodpovědět pouze tím, že přebíráme za svůj život odpovědnost. Odpověď, kterou máme dát, je odpověď aktivní."

                                                          Viktor Frankl

bottom of page